Making Progress Together / Ngokubambisana Siqhubekela Phambili

uMngeni Contacts

Location

Cnr Dicks & Somme Streets,
Howick, Kwa-Zulu Natal.

Economic Development and Planning

About Community Services and Public Safety

uMngeni
uMngeni Disaster Management Plan

uMngeni Disaster Management Plan